Sales Network

The main customers of the company's products are:

Baowu Group (Taigang, Bayi Steel, Meishan, Changjiang), Zhongtian Group (Nantong Steel, Changzhou Zhongtian), Shougang Qiangang, Jianlong Group, Jiuquan Steel, Angang, Fangda Group (Fangda Special Steel, Jiujiang Steel), Lenggang, Xining Special Steel, Handan Steel Group, Juneng Special Steel, Leyang Yongfeng, etc.

Company products are exported:

Australia, Canada, India, South Korea, Russia, the United States and other countries.